lauantai 18. helmikuuta 2017

Isänmaan puolesta-muistomerkki


Tällä kertaa käväistään Kälviän kirkonkylässä. Keskustasta löytyy uusi muistomerkki.

Kivisessä paadessa on musta laatta. Siinä on teksti lyhyesti:
"Isänmaan puolesta
Sotilaspojat
Pikkulotat"

Tiedän, että muistomerkki on pystytetty alkukesästä 2016 . Luin silloin siitä lehdestä. Kiven luona oli muistokiven paljastustilaisuus.


Sotilaspojat olivat asevelvollisuusikää nuorempia poikia, jotka olivat mukana Suojeluskuntien maanpuolustusjärjestön toiminnassa Jatkosodan aikana. Sotilaspojat osallistuivat kotirintamalla kasvatukselliseen työhön, urheiluun, maataloustöihin, polttopuiden hankintaan, pelastus- ja sotilaallisiin tehtäviin.

Virallisen ohjelman mukaan sotilaspoikien toiminnalla oli kahdeksan tavoitetta. Ohjelmassa korostettiin kansalaiskasvatuksen nimellä suoritettua aatteellisen kasvatuksen merkitystä.

Kahdeksan mainittua tavoitetta olivat:
-kansalaiskasvatus
-käyttäytymiskasvatus
-liikuntaharjoitukset kilpailuineen
-maastokoulutus leireineen
-suunnistus ja retkeily
-pienoiskivääriammunta
-kotiseudun tuntemus
-palo- ja kulontorjunta, väestönsuojelu


Pikkulotat eli lottatytöt olivat 8-16-vuotiaita pikkuapulaisia ja vapauttivat varsinaisia lottia raskaampiin ja vaarallisempiin tehtäviin. Heille järjestettiin erilaisia kursseja ja opetettiin isänmaallisuutta. Toiminnan tarkoituksena oli opettaa tyttöjä rakastamaan kotia, uskontoa ja isänmaata ja myös kunnioittamaan vanhempia. Pikkulotat oli jaettu kahteen ikäryhmään kasvatus- ja opetusyön helpottamiseksi: 8-13 ja 14-16-vuotiaisiin.Pikkulottia työskenteli  sotavuosina  myös sairaaloissa ja kanttiineissa ja he auttoivat  varusjaoston lottia.

Pikkulottien toiminnasta on jäänyt tietoa hyvin vähän, mutta keskeisimmät toiminta-alueet heillä olivat:
-lääkintäjaosto
-muonitusjaosto
-varusjaosto
-keräys- ja kansliajaosto

Rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti sotilaalliset ja sotilasluontoiset järjestöt tuli lakkauttaa Moskovan välirauhan yhteydessä. Niinpä Sotilaspoikien järjestö lakkautettiin  24.9.1944. Lottatyttöjen toiminta lakkautettiin samaan aikaan Lotta Svärd ry:n kanssa 23.11.1944.

LÄHTEET:

Pala Suomen historiaa. Pikkulotat eli lottatytöt. [http://www.palasuomenhistoriaa.net/?
Lotta_Sv%E4rd_-j%E4rjest%F6:Jatkosota:Pikkulotat_eli_lottatyt%F6t] Luettu 25.9.2016.

Wikipedia. Lotta Svärd. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Lotta_Sv%C3%A4rd] Luettu 18.2.2017.

Wikipedia. Sotilaspojat. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotilaspojat] Luettu 25.9.2016.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti