sunnuntai 28. helmikuuta 2021

Wäkiluvun muutoksia--mielenkiintoinen teksti vuodelta 1885

Luen  vuoden 1885 Kokkola-lehteä. Siellä oli ilmoitettuna Lohtajan väkilukutilasto edeltävältä vuodelta.


Näitä vanhoja lehtiartikkeleita ja uutisia on sitten niin vinha lueskella. Tässä jutussa näkyy, kuinka haasteellista on ennustaa tulevaa...

Tässä suoraa käännöstä tekstistä: 

"Lohtajalla on viime vuoden kuluessa syntynyt 59 miehenpuolta, 43 waimonpuolta eli yhteensä 99 henkeä. Kuollut: 52 miehenpuolta, 44 waimonpuolta eli yhteensä 98; siis on syntyneitä 1 enempi kuin kuolleita. Sisäänmuuttanut: 12 miehenpuolta, 12 waimonpuolta, yhteensä 33.


Ulosmuuttaneita:27 miehenpuolta, 35 waimonpuolta, yhteensä 62. Ulosmuuttaneita on siis 15 miehenpuolta ja 15 waimonpuolta eli 25 enempu kuin sisään muuttaneita. Seurakunnan wäkiluku on wähentynyt 11 miehenpuolta, 17 waimonpuolta eli yhteensä 28 henkeä.  Koko wäkiluku oli wuonna 1884 1571 miehenpuolta, 1599 waimonpuolta tahi 3170. Tänä wuonna tekee se niinmuodoin  1560 miehenpuolta, 1582 waimonpuolta eli 3142 henkeä.

Äpärälapsia oli 3 eli joka 33:mas syntynyt. Kuolleena syntyneitä oli 2. Wanhin miehenpuoli oli 89 vuoden ja wanhin waimonpuoli  86 wuoden. Awioliittoja on wiime wuonna solmittu 14 ja kuoleman kautta rikottu 23.

Yllä: Lohtajalaisia  hautausmaaopastuskierroksella kesällä 2020. 

Jos wäkiluku wähenee joka wuosi yhtä paljon kuin nyt on wähentynyt, niin 112 wuoden perästä muuttawat wiimeiset ihmiset pois tästä kunnasta. Toivoaksemme niin ei kuitenkaan tapahdu ja wäestön wäheneminen lienee waan wäliaikainen sattuma."

Jotenkin pidin tästä tekstistä, siinä on niin selkeästi näkyvissä suomalaisten tilastorakkaus! Ja noita sanoja, jotka ovat jo tyystin  kadonneet käytöstä, kuten waimonpuoli ja miehenpuoli. Pitäisiköhän ottaa uudelleen käyttöön?

Yllä: Kuva Lohtajan hautausmaalta.

Sinällään näytti väkilukuennuste menneen poskelleen, että 112 vuotta eteenpäin tuosta tekstin kirjoittamisesta olisi ollut vuosi 1997. Silloin Lohtaja oli vielä oma kuntansa. Lohtaja liitettiin osaksi Kokkolaa 1.1.2009 ja silloin väkeä oli Lohtajan kunnassa 2791 henkilöä.. Eli vähennystä 112 vuoden aikana oli lopulta 351 henkeä...


LÄHTEET: Kokkola lehti. 12.01.1886, nro. 2, s.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti