sunnuntai 10. maaliskuuta 2019

Kaarlelan kirkon urut

Kaarlelan kirkko on tällä hetkellä suljettuna remontin vuoksi lähes puoli vuotta. Se auennee käyttöön jälleen kesäkuussa 2019. Sillä aikaa käydään kurkkaamassa Kaarlelan kirkon urkuja. Ne eivät rempan myötä tällä kertaa uudistu.Ovat vielä kelpo soittimet. Urkuja käytetään paljon erilaisissa tilaisuuksissa jumalanpalveluksista konsertteihin.

Urkujen kasvot ja kruunu on urkujen näkyvä osa. Julkisivusta pystyy melko hyvin päättelemään urkujen rakennusajankohtaa ja -tyyliä. Silmällä on myös nähtävissä, millaisista pillistöistä soitin muodostuu. Paljon on silti piilossa katseilta. 

Kaarlelan kirkon nykyiset kolmisormioiset, 35-äänikertaiset urut on rakennettu vuonna 1958. Niiden valmistaja on tanskalainen urkurakentamo TH. Frobenius og Sonner. Rakentamolla on kokemusta urkurakentamisesta jo sadan vuoden ajalta. Soittimena urkujen rakentaminen ei ole mikään piece of cake. Työ vaatii tarkkaa suunnittelua, monimutkaisen mekaniikan käyttämistä ja myös puusepän taitoja ja visuaalisuutta. Olennaisimpana asiana on tietysti ääni ja soitettavuus. 

Urut toimivat ilman avulla. Ilma pääsee koskettimien välityksellä pilleihin, missä ääni syttyy. Jokaisella pillillä on oma, yksittäinen äänensä. Jokaisella koskettimella on oma pillinsä. Nämä pillit muodostavat äänikerrat.Tyyliltään urut ovat ns. neobarokkityyliä, joissa juuri niiden valmistaja on kunnostautunut. Ainakin omasta mielestäni tämän kokoiset urut ovat jo sekä äänensä että soitettavuuden kannalta hyvät. Olen kuunnellut urkuja lukuisia kertoja ja kun soittajana on ammattiurkuri, on soitto kaunista kuultavaa ja kaikuu kirkon holveissa kauniisti. Kaarlelan kirkon uruissa on melko mieto ja levollinen ääni.


Kaarlelan kirkon uruissa on kolme sormiota sekä jalkio. Pikku-urkujen heikkoutena on, ettei sen äänenvärissä ole kovin laajalti muuntelumahdollisuuksia. 

Urkujen selkäpillistö on lehterinkaiteessa ja pääpillistö julkisivun takana. Urkujen rintapillistö on pääpillistön alla paisutuskaapissa. Paisutuskaappien avulla luukkuja voidaan säädellä auki ja kiinni ja vaikuttaa näin äänen voimakkuuteen. Jalkion pillit sijaitsevat kaapin molemmilla puolilla erillisissä torneissa. 


Urut on korjattu vuonna 1976 urkurakentamo Heinrichin toimesta. Muutamiin äänikertoihin käytettiin edellisten Normann-urkujen pillimensuureja. Urkuihin lisättiin tuolloin tasauspalkeet ja uusittiin listetiivisteet niin, että kullekin äänikerralle jäi yksi liste. Samalla korjattiin myös ilmalaatikoissa olleita halkeamia. Suurin halkeama oli jopa 8 mm suuruinen. Voi päätellä, että pohjoinen ilmasto luo omat haasteensa urkujen rakentamiselle kirkkotiloissa.

Vuonna 1999 urkuja rakenneltiin uudelleen. Tällä kertaa tanskalaisen urkurakentamo Bruno Christensen & Sonner toimesta. Tämän korjauksen yhteydessä urkuihin lisättiin setzerkombinaatiot, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että urkurilla on mahdollisuus tallentaa eri muistipaikoille rekisteröintejä, joita voi käyttää soiton aikana. Ilmeisesti myös kolmossormion äänikertoja muutettiin. Samalla myös urkukaappia siirrettiin jonkin verran taaksepäin, jotta kuorolle tulisi parvella lisää tilaa. Alla kerrottu vielä Kaarlelan kirkon urkujen dispositio, mikä tarkoittaa urun äänikertojen ja äänenvärien kokonaisuutta.

HW II C-g
'''                   BW III (Sv) C-g'''

Gedakt 16 fot                  Gedakt 8 fot
Principal 8 fot                 Gedaktfløjte 4 fot
Rørfløjte 8 fot                 Principal 2 fot
Oktav 4 fot                      Sivfløjte 1 fot
Spidsfløjte 4 fot              Sesquialtera II
Quint 2 2/3 fot                Cymbel II
Oktav 2 fot                     Regal 16 fot
Mixtur IV                      Tremulant
Cymbel III
Trompet 8 fot


RP I C-g'''                           PEDAL C-f'

  Gedakt 8 fot                     Principal 16 fot
  Quintatøn 8 fot                 Subbas 16 fot
  Principal 4 fot                  Oktav 8 fot
  Rørfløjte 4 fot                  Gedakt 8 fot
 Gemshorn 2 fot                Oktav 4 fot
 Quint 1 1/3 fot                  Nathorn 2 fot
 Scharf III                          Mixtur IV
 Dulcian 8 fot                    Basun 16 fot
 Tremulant                         Trompet 8 fot
                                          Skalmej 4 fot

KOPPEL

Hw/P, Rp/P, Rp/Hw, Bw/Hw

Setzerkombinationer (768)
LÄHTEET:


Kaarlelan kirkko. Suomen urut. [https://suomenurut.fi/kokkola/kaarlelan-kirkko-2/] Luettu 10.3.2019.


Kokkolan suomalainen seurakunta. Kaarlelan kirkon urut. [http://www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi/toiminta/musiikki/kaarlelan_kirkon_urut] Luettu 10.2.2019.

Oikarainen, Ilmari. Säestyssoitinten vuosisata. Oulun seurakuntayhtymän urut. OAMK. Opinnäytetyö 2015. [https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103587/oikarainen_ilmari.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y] Luettu 10.3.2019.


Rakennetaan urut. Kokkola, Kaarlelan kirkko, 1958. [http://urut.polso.fi/?Urkuja___Urkugalleria___Kokkola%2C_Kaarlelan_kirkko_1958&nbfirst=1&nbcat=Bruno_Christensen_et_Sonner] Luettu 10.3.2019.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti